Przebieg alergii na białka mleka krowiego

Przebieg alergii na białka mleka krowiego

U niemowląt z alergią na białko mleka krowiego mogą występować objawy spowolnionego wzrostu oraz niedożywienia.

Postępowanie w alergii na białka mleka krowiego

Postępowanie w alergii na białka mleka krowiego

Podstawowym sposobem postępowania w alergii na białka mleka krowiego u niemowląt jest usunięcie z diety białek mleka krowiego.

Mieszanki mlekozastępcze

Mieszanki mlekozastępcze

W przypadku nie ustąpienia objawów w okresie od 2 do 4 tygodni lub w przypadku, gdy niemowlę odmawia przyjmowania mieszanki hydrolizowanej, należy zamiast niej wprowadzić mieszankę aminokwasową.

Karmienie piersią

Karmienie piersią

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia. Neocate LCP i Neocate Advance to dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, które należy stosować pod nadzorem lekarza. Neocate LCP jest przeznaczony dla niemowląt od urodzenia, dlatego produkt ten należy stosować po rozważeniu wszystkich możliwych sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.

Alergia na białka mleka krowiego
Reakcją alergiczną nazywamy nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego np. na pokarmy, w tym mleko krowie. W alergii pokarmowej układ odpornościowy rozpoznaje typowe białka mleka krowiego jako alergeny niebezpieczne dla organizmu. Alergia na białka mleka krowiego jest najczęściej występującą alergią pokarmową u niemowląt. Szacuje się, że dotyczy 2-5% dzieci.

Przebieg alergii na
białka mleka krowiego


Dowiedz się więcej
Postępowanie
w alergii na białka
mleka krowiego

Dowiedz się więcej
Mieszanki mlekozastępcze


Dowiedz się więcej